ترخیص واگن از گمرک:
واگن ها ماشین هایی هستند که روی ریل راه می روند و از آنها برای حمل بار یا مسافر استفاده می کنند. واگن ها از نظر باری و مسافری تکنولوژی ساخت های متفاوتی دارند.

واردات واگن:
اکثر واردات واگن از کشورهای روسیه، چین و …. می باشد. برای واردات واگن باید به بخشنامه های صادر شده در این بخش مراجعه نمایید. و طبق قوانین و مقررات به اخذ مجوزات لازم از ارگانهای و سازمانها ذی ربط بپردازید.

در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات در گمرک و برای ترخیص کالا به مشکل برخورد خواهید کرد. به دلیل تغییرات مداوم بخشنامه ها نمی توان جزئیات دقیقتری را در این مقاله بیان کنید.

ترخیص انواع واگن:

 • ترخیص واگن مسافری.
 • ترخیص واگن باری.
 • ترخیص واگن رو باز.
 • ترخیص واگن مسطح.
 • ترخیص واگن مسقف.
 • ترخیص واگن فله بار.
 • ترخیص واگن یخچال بار.
 • ترخیص واگن مخزن دار.
 • ترخیص واگن تانکر.

تعرفه گمرکی برای ترخیص واگن:

 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص واگن های باری و مسافری ذیل ردیف 8603 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص واگن های مخزن مانند در ردیف 860610000 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص واگن های سر پوشیده در ردیف 86069100 می باشد.