بندر فاس مارسی

بندر فاس مارسی در فرانسه، در سمت راست دریای مدیترانه، بندری پیشرو در فرانسه و دروازه طبیعی به جنوب اروپا است. موقعیت این بندر عنوان جایگزینی را برای بنادر شمال اروپا معرفی می کند. بندر فاس مارسی منطقه ای به وسعت شهر پاریس می باشد، تمام فضای مورد نیاز و زیرساخت ها را برای تطبیق با فعالیت های دریایی، لجستیکی و صنعتی فراهم می کند.

برای کالاهای عمومی، بندر فاس مارسی تمام انواع کالاها را شامل می شود:

هیدروکربن ها و مایعات فله (نفت، گاز و محصولات شیمیایی)، کالاهای عمومی و مواد جامد فله (مواد معدنی و غلات).

این بندر دارای انبارها در دو ناحیه لجستیکی در نزدیکی پایانه های کانتینری فاس ( Ikea، Maisons du Monde، Geodis / Mattel) و همچنین صنایع (پالایشگاه ها، صنعت فولاد، صنایع شیمیایی) است.

این بندر نیز با استانداردهای بین المللی مربوط به فعالیت های مسافر، کروز و کشتی مطابقت دارد. هر ساله بیش از 2 میلیون مسافر از بندر فاس مارسی عبور می کنند و در کمتر از ده سال، آن را به بندر 1 کروز در فرانسه تبدیل شده است.

بندر شامل دو بندرگاه، بندر شرقی است که در شهر مارسی قرار دارد و 400 هکتار است و بندر غربی واقع در 70 کیلومتری فاس مارسی. مارسی دومین شهر پرجمعیت کشور فرانسه است، این شهر کنار دریای مدیترانه قرار دارد و بزرگ ترین بندر این دریا است.

بندر بزرگ دریایی مارسی، بندر اصلی تجارت فرانسه است. در سال 2011، این بندر ترافیک 88 میلیون تن را در اختیار داشت. بندر مارسی همچنین در بین بزرگ ترین بنادر کروز کشور رتبه 15 و در دریای مدیترانه رتبه پنجم را داراست.

این بندر دو بخش اصلی دارد:
در شمال مارسی از لا جولیته تا لستاک و همچنین در فسور مر، در حدود 50 کیلومتری شمال غرب مارسی. به موجب یک مطالعه تحقیقاتی این بندر 45000 شغل و 4 میلیارد یورو درآمد را تولید می کند. این بندر بزرگ ترین بندر فرانسوی، دومین بندر مدیترانه و بندر چهارم اروپا است و 85.997.000 تن از کالاها توسط این بندر حمل می شود.

حجم ترافیک بندر مارسی:

حجم ترافیک

مدت زمان حمل دریایی از بندر مارسی به بندرعباس:
مدت زمان حمل دریایی از بندر مارسی به بندرعباس تقریبا 30 روز می باشد، این مدت از زمان حرکت کشتی از بندر مارسی تا پهلو گیری در بندرعباس در نظر گرفته می شود.