کنوانسیون دریایی

کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی بین المللی (FAL) ازسوی سازمان بین المللی دریانوردی آیمو‌درسال 1965 میلادی تصویب و درسال 1967 میلادی لازم الاجرا شد. هدف کنوانسیون (FAL) تسهیل درامر حمل ونقل دریایی ازطریق ساده سازی و به حداقل رساندن تشریفات و همچنین یکپارچه سازی الزامات اسنادی و مقررات مربوط به ورود، توقف و خروج کشتی هایی است که درسفرهای بین المللی فعالیت می کنند.

لازم به ذکراست که اصلاحیه الزامات اجباری برای تبادل الکترونیکی اطلاعات درمورد کارگو، خدمه و همچنین مسافران که به ضمیمه کنوانسیون FAL افزوده شده بود، از یکم ماه ژانویه سال 2018 میلادی به اجرا درآمد.
اصلاحیه جدید، استفاده از مفهوم پنجره واحد یا Single Window را ترغیب می کند، بر این اساس تمامی اطلاعاتی که ازسوی مقامات دولتی در رابطه با ورود، توقف و خروج کشتی ها، اشخاص و کارگو ضروری و مستلزم شناخته می شوند، ازطریق یک پنجره واحد و بدون تکثیر ارائه داده خواهد شد.

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها مارپول (MARPOL)

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها مارپول‌‌ درسال 1973 میلادی ازسوی IMO به تصویب رسید.

مقررات جدید موسوم به 22A درمورد جمع آوری و گزارش داده برای مصرف نفت کوره کشتی به عنوان اصلاحیه ای به ضمیمه ششم فصل چهارم کنوانسیون مارپول افزوده شد، براساس 22A، کشتی ها با ظرفیت پنج هزار تناژ ناخالص و یا بالاتر مستلزم به جمع آوری داده های مصرف برای هرنوع نفت کوره که آنها استفاده می کنند، خواهند بود. مصوبه جدید از یکم ماه مارس سال 2018 میلادی به اجرا درآمد.

اصلاحات کنوانسیون STCW ،  آموزش اورژانسی بر روی کشتی های مسافربر

در نود وهفتمین نشست کمیته ایمنی دریانوردی (MSC) اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریا نوردان پذیرفته شد.

این اصلاحات حداقل الزامات آموزشی اجباری جدید برای کاپیتان ها و افسران عرشه بر روی کشتی هایی که در آب های قطب فعالیت می کنند و همچنین تمدید دوره آموزش اورژانسی برای پرسنل روی کشتی های مسافربری را در برمی گیرد، شایان ذکراست که این مصوبه از یکم  ماه جولای سال 2018 میلادی به اجرا درآمد.

اصلاحات جدید ضمیمه ششم کنوانسیون مارپول

اصلاحات جدید ضمیمه ششم کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها، مارپول MARPOL که در جلسه هفتاد و یکم کمیته حفاظت محیط زیست دریایی MEPC پذیرفته شد، شامل تعیین دو منطقه جدید کنترل انتشارات NECA وهمچنین بازبینی اطلاعاتی که بر روی برگ تحویل سوخت BDN مندرج می شود. به موجب اصلاحات وارده، دریای شمال و دریای بالتیک به عنوان دو منطقه جدید کنترل انتشارات ( NECA) شناخته و تعیین شدند. این مصوبه از یکم ماه ژانویه سال جاری میلادی به اجرا درآمد. براین اساس، انتشارات اکسیدهای نیتروژن NOX در دریاهای شمال و بالتیک به طور چشم گیری کاهش خواهد یافت.
کشتی هایی که در مناطق تعیین شده کنترل انتشارات (ECA) تردد می کنند ملزم به استفاده از سوختی هستند که میزان گوگرد آن بیش از یک دهم درصد نباشد. درمجموع می توان گفت کشتی ها قبل از ورود به مناطق کنترل انتشارات و درهنگام حضور در آن، باید الزامات سختگیرانه تری را رعایت نمایند.

تبادل الکترونیکی داده تحت کنوانسیون FAL

به موجب اصلاح ضمیمه کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی بین المللی تمامی کشتی ها و بنادر ملزم به تبادل داده به صورت الکترونیکی ازهشتم ماه آوریل سال 2019 میلادی خواهند بود.

کنواسیون مدیریت آب توازن BWM

اصلاحیه وارده به کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی ها (BMW)  شامل انطباق کشتی ها با الزامات و استانداردهای D-2 است، این مصوبه از سیزدهم ماه اکتبر سال 2019  میلادی به اجرا در خواهد آمد.

ضمیمه ششم کنوانسیون مارپول، سوخت با سقف سولفور نیم درصد

محدودیت استفاده ازسوخت با سقف سولفور نیم  یا کمتراز نیم درصد از یکم  ماه  ژانویه سال 2020  اجرائی خواهد شد. این قانون به طور قابل توجهی میزان اکسید سولفور منتشر شده از کشتی ها را کاهش می دهد و تأثیر مهمی بر روی سلامت و محیط زیست، به ویژه جمعیتی که در نزدیکی بنادر و سواحل زندگی می کنند، به جای خواهد گذاشت.