ریلیز

دریافت کننده کالا به دو صورت می تواند محصول خود را در مقصد دریافت کند:

  • با ارائه اصل بارنامه: در این روش، به درخواست صاحب کالا، اصل بارنامه که شامل 3 نسخه اصل و 3 نسخه کپی و یک نسخه کپی برابر اصل است را از کشتیران دریافت کرده و به صاحب کالا تحویل می دهیم. کپی برابر اصل این بارنامه، صرفاً برای ارائه به وزارت بازرگانی برای دریافت گواهی مبدأ است. صاحب کالا اصل بارنامه را به گیرنده ارسال کرده و محموله را دریافت می کند.
  • توسط تلکس ریلیز: در روش دوم یا روش تلکس ریلیز، اصل بارنامه توسط خط کشتیرانی صادر و سپس باطل شده و از طریق یک ایمیل به مقصد، دستور آزادسازی محموله را می دهند.

چه مواقعی ریلیز کاربرد دارد؟

معمولا این روش به یکی از دلیل زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

هنگامی که مقصد نزدیک است و بار سریع می رسد: در چنین شرایطی، فروشنده بعد از دریافت بارنامه و قبل از حرکت کشتی، مدارک لازم از جمله: گواهی مبدأ، گواهی بهداشت، فاکتور، لیست بسته بندی و سایر مجوزهای لازم را تهیه کرده و آن ها را از طریق پست سریع هوایی ارسال می کند و بعد از حرکت کشتی، به واسطه درخواست ریلیز نسبت به آزادسازی کالا اقدام می کند تا خریدار بتواند کالا را آزاد و دریافت کند.

زمانی که کالا در ایام تعطیلات به مقصد می رسد: در این شرایط که معمولاً روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران و شنبه و یکشنبه در سایر کشورها است، اگر زمان کافی برای آزادسازی بار قبل از اتمام معافیت وجود نداشته باشد، تلکس ریلیز صورت می گیرد.

بعضی از خریداران، بعد از اطلاع از ورود کالا توسط خط کشتیرانی در بندر مقصد، نسبت به تسویه حساب با فروشنده کالا اقدام کرده و در چنین حالتی، فروشنده به دلیل زمان کمی که برای تسویه حساب دارد، قبل از رسیدن کالا، مدارک را از طریق پست سریع، برای خریدار ارسال کرده و بعد از تسویه حساب خریدار با او نسبت به درخواست ریلیز اقدام می کند. در چنین حالتی هم در هزینه پست هوایی صرفه جویی شده و هم بار به موقع آزاد می شود.

لازم به یادآوری است، هنگام ارسال تلکس ریلیز به مشتری، ارسال کپی برابر اصل بارنامه ضروری است. در ضمن برای هر کالا فقط یک بارنامه و در نتیجه یک تکلس ریلیز صادر می شود. اگر بارنامه ای صادر شود و مشتری پشیمان شود و بخواهد کالا را تلکس ریلیز کند، باید هزینه صدور تلکس ریلیز اضافه را پرداخت کند و بارنامه را به خط کشتیرانی برگردانده و باطل کند. همچنین اگر به هر دلیلی اصل بارنامه مفقود شود، مراحل اداری بسیار دشواری را باید طی کند تا مجدد بارنامه یا تلکس ریلیز صادر شود.