کشتیرانی

حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی های باربری مانند هر نوع حمل و نقل دیگری، اسناد مخصوص به خود را دارد که حتما باید همراه محموله باشند. در این قسمت، قصد داریم اسناد کشتی را به شکل جداگانه ذکر کنیم و درباره هرکدام توضیح کوتاهی بدهیم. چون اگر قصد دارید از طریق مسیر دریا بار خود را انتقال دهید، باید با این اسناد به طور کامل آشنا باشید.

رسید افسر کشتی

بعضی اوقات افسر کشتی به محض بارگیری و تحویل دادن کالا به کشتی باربری، رسید دریافت محموله را صادر می کند. این موضوع معمولا مواقعی اتفاق می افتد که فروشنده یا تولیدکننده کالا، محموله را به کشتی تحویل می دهد و رسید تحویل کالا را دریافت می کند.هرگاه کالا را برای حمل، تحویل پایانه بندری، انبار یا شرکت کشتی رانی داده شود، رسید کالا صادر خواهد شد. این رسید، قبضی شبیه به قبض انبار است اما قابلیت معامله را ندارد.

تحویل کالا

معمولا زمانی که تحویل گیرنده کالا، نسخه های اصلی رسید بارنامه را از فرستنده دریافت کند، به خط کشتی رانی مراجعه خواهد کرد و با ارائه نسخه اصلی بارنامه درخواست ترخیص محموله را می دهد.کرایه حمل معمولا در بارنامه ها به دو شکل مشخص می شود. ممکن است در متن بارنامه به شکل «کرایه پرداخت شده» نوشته شود یا به صورت «پرداخت کرایه در مقصد» ذکر می گردد.

تحویل کالا بدون بارنامه

گاهی اوقات ممکن است شرایط اینطور پیش برود که محموله به گیرنده کالا تحویل داده شود، اما بارنامه همراه آن نباشد.تحت چنین مواردی، گیرنده کالا باید از بانک، کارگزار یا نماینده خود استعلام بگیرد. اگر این استعلام به نتیجه نرسید، می تواند از شرکت کشتی رانی درخواست کند که در مقابل یک تضمین بانکی، بار را به او تحویل دهند.

ضمانت شخصی

قبول چنین ضمانتی توصیه نمی شود، مگر در مواردی که مبلغ قابل معامله سنگین نباشد و شرکت خریدار از اعتبار تجاری کافی برخوردار باشد.این گزارش شامل اطلاعات کالاهایی است که از کشتی خارج شده اند.

پیگیری کالا

در مواردی که وجود کسری یا بار اضافه در محموله گزارش شود، نمایندگی شرکت کشتیرانی یک اعلامیه برای تمامی بنادری می فرستد که کشتی حمل بار در آنجا تخلیه یا بارگیری کرده است.نماینده شرکت کشتیرانی در صورت مشاهده آسیب دیدگی در محموله، به گیرنده اطلاع می دهد تا کالا مورد بازرسی قرار گیرد.