کشتیرانی

امروزه حمل و نقل دریایی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می گیرد. در روش مستقیم محموله در بندر مبدا بارگیری می شود و بدون تغییر در نوع کشتی یا کانتینر، بدون توقف به بندر مقصد می رسد. به طور معمول روش مستقیم حمل و نقل دریایی از نظر زمانی سریع تر و هزینه کمتری را دارد.حمل و نقل دریایی غیرمستقیم به چند روش انجام می گیرد که عبارتند از:

حمل و نقل دریایی به روش کراس استافینگ (Cross Stuffing)

این روش به دلیل این که سرویس مستقیمی از بندر مبدا تا مقصد وجود ندارد یا مشتری قصد تغییر اسناد را دارد، انجام می شود. در این حالت محموله در بندر مبدا بارگیری می شود، سپس به بندر واسطه می رسد و در آن جا محموله تخلیه و روی کشتی دیگر بارگیری شده و سپس به سمت بندر مقصد می رود.

حمل و نقل دریایی به روش ترانشیپ (Transshipment)

در این روش، نوع حمل کننده محموله تغییر می کند، آن هم به دلیل این که امکان حمل و نقل دریایی کالا به طور مستقیم وجود ندارد. محموله با کشتی تا بندر واسطه ارسال و سپس از آن جا از طریق هوایی یا زمینی به مقصد می رسد.

حمل و نقل دریایی به روش چارترینگ (Chartering)

این روش که با اجاره کشتی و کانتینر انجام می گیرد. برای محموله هایی است که فضای زیادی را اشغال می کنند یا امکان بسته بندی آن وجود ندارد.

حمل و نقل دریایی به روش گروپاژ

این روش که به اشتراکی نیز معروف است، برای محموله هایی است که بسته بندی کوچک داشته و یک کانتینر یا کشتی برای جابه جایی بار بسیار بزرگ خواهد بود. در این حالت چندین محموله به صورت اشتراکی حمل می شوند که صرفه اقتصادی برای مشتری خواهد داشت.

حمل و نقل دریایی به روش فله (BULK)

در این روش محموله بسته بندی نمی شود و برای خاک، گندم، شکر، مواد معدنی و … کاربرد دارد.