کانتینر

یکی از اصول قیمت گذاری در حمل و نقل این است که نرخ بر اساس ارزش کالا تعیین شود، یعنی هر اندازه ارزش کالا بیشتر باشد، به همان نسبت نرخ نیز بیشتر می شود.البته برای کالا یک نرخ حداقلی وجود دارد که صرف نظر از وزن بار دریافت می شود و برای هیچ باری کمتر از این مقدار، بارنامه ای صادر نخواهد شد.عوامل زیادی در تعیین قیمت حمل بار به وسیله کانتینر تأثیرگذار هستند که در ادامه مهم ترین عوامل را بیان می کنیم.

اندازه و وزن کالا

کرایه خطوط کشتی رانی با نوع کانتینر و کالا تغییر می کند و اگر کالا سنگین یا خارج از اندازه استاندارد باشد در تعرفه قیمت تأثیر می گذارد.

کالای سنگین (Heaving Lift - H.L)

اگر کانتینر یا کالا سنگین باشد، برای تخلیه و بارگیری آن تجهیزات خاصی لازم است که این موضوع موجب افزایش قیمت کرایه می شود. در حمل محموله های سنگین باید در یک بارنامه جدا، تمام مشخصات به خصوص وزن ذکر شود تا در هنگام تخلیه شرایط لازم برای آن فراهم شود.

کالای خارج از اندازه استاندارد (Out Of Gauge)

گاهی کالا از اندازه کانتینر بزرگ تر است که در بعضی مواقع، این نوع کالا توسط خطوط کانتینری حمل می شود.این کالاها را روی کانتینر شاسی سوار می کنند و درون سلول های کشتی کانتینربر بارگیری می کنند. در مواردی، بارگیری کالاهای خارج از اندازه استاندارد موجب خالی ماندن فضای کشتی می شود که در این مواقع هزینه آن فضا را از فرستنده کالا دریافت می کنند. از آن جایی که برای بارگیری و تخلیه این محموله ها زمان بیشتری نیاز است و به ابزار و تجهیزات خاصی نیاز دارد، هزینه ترمینال کانتینری نیز بیشتر می شود.

بهای سوخت

از آن جایی که ارزش سوخت ثابت نیست و مدام در حال تغییر است، نمی توان از قبل به صورت مشخص یک قیمت را برای این مورد در نظر گرفت. بنابراین طی جلسه ای، اتحادیه این صنف، قیمتی را بابت سوخت مطرح خواهد کرد که به صورت درصدی از نرخ حمل بار به وسیله کانتینر حساب می شود و به تناسب قیمت سوخت در آن بازه زمانی تغییر می کند.

نرخ ارز

اگر نوسانات ارز زیاد باشد اتحادیه ها دو راه را برای تعیین قیمت حمل بار با کانتینر پیشنهاد می کنند. یکی از راه ها این است که خطوط کشتی رانی می توانند نوع ارز وصولی را بابت کرایه تغییر دهند و در روش دیگر اگر برای کرایه حتما باید دلار دریافت شود، یک ضریب برای تعدیل و حفظ کرایه اصلی خود معرفی می کنند. بهترین تصمیم این است که همیشه استعلام قیمت حمل بار به وسیله کانتینر را انجام دهید.

مسیر

مسیر علاوه بر مسافت، چندین عامل دیگر را نیز تعیین می کند که می توان به مقدار ریسک، نوع و تعداد بنادر تخلیه و بارگیری اشاره کرد. در واقع مسیر، قوانین ملی یا بین المللی تأثیرگذار در حمل کالا را نشان می دهد و خطوط کشتی رانی با تعیین مسیر درست، خود را در مقابل مسیرهایی با ریسک بالا بیمه می کنند. اگر مسیر ریسک زیادی داشته باشد از تعداد رقبا کاسته می شود و بر تعرفه حمل بار به وسیله کانتینر تأثیر می گذارد.

خطرات جنگ

در شرایط خطرناک مانند جنگ، خطوط کشتی رانی باید بابت پوشش این شرایط و کنترل موقعیت، حقوق و دستمزد خدمه را افزایش دهند که بخشی از این افزایش هزینه بر دوش فرستنده کالا می افتد. اتحادیه در این مواقع یک هزینه اضافی تحت عنوان بیمه خطرات جنگی بر مبلغ کرایه می افزاید. این مبالغ معمولا به صورت درصدی از کرایه حمل تعیین می شود.

ازدحام

خطوط کشتی رانی میزان عملیات بنادر و دسترسی به اسکله ها را زیر نظر دارند و نمایندگان آن ها به طور مرتب گزارش بنادر را به دفاتر مرکزی اعلام می کنند. در کشورهای توسعه نیافته به علت نبود تجهیزات کافی اسکله ها شلوغ هستند و باید کشتی ها مدتی در آن جا منتظر بمانند.

علاوه بر این مورد، عملیات تخلیه و بارگیری نیز به کندی انجام می شود و گاهی فرستندگان کالا به علت کسب سود بیشتر از انبارها و فضای بنادر، محموله های خود را از بندر خارج نمی کنند که این موضوع سبب تراکم بیشتر اسکله ها می شود.

از آن جایی که توقف و معطلی مستلزم هزینه است و خطوط کشتی رانی موظف به پرداخت این هزینه هستند، در مقابل این هزینه را از فرستندگان کالا دریافت می کنند که چنین چیزی موجب افزایش تعرفه حمل بار به وسیله کانتینر می شود، ولی بهتر است استعلام قیمت حمل بار به وسیله کانتینررا فراموش نکنید.

این هزینه در واقع مازاد کرایه کشتی است و به صورت درصدی از کرایه محاسبه می شود. امروزه وزارت بنادر تلاش می کند که وضع را بهبود بخشد تا عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر بدون معطلی انجام شود و درآمد افراد در این حوزه به سطح مطلوبی برسد تا موقعیت این نوع بنادر حفظ شود.