کشتیرانی

NVOCC که مخفف عبارت NON Vessel Owning Common Carrier است، نام دسته ای از شرکتهایی ست که مالک کشتی نیستند ولی در عین حال در نقش کریر یا همان حمل کننده اصلی یا به نوعی صاحب وسیله حمل خدمات ارائه می دهند. به این معنی که این شرکتها، اقدام به اجاره کردن کامل یک یا چند کشتی برای مدت زمان مشخص و یا حتی بخشی از فضای کشتی ها برای تعداد سفر مشخص می کنند.

در واقع مالک اصلی کشتی، شخص یا شرکت دیگری ست و ارائه دهنده سرویس شرکتهای NVOCC هستند. این شرکتها بعضا تعدادی کانتینر خریداری کرده اند و با استفاده از کشتیهای دیگران که در اجاره آنها هستند خدمات کشتیرانی ارائه می دهند. حتی در برخی موارد بعضی از این شرکتها پا را فراتر گذاشته و نه تنها از کشتیهای اجاره ای استفاده می کنند، بلکه تمام یا بخشی از کانتینرهایی که در اختیار دارند هم اجاره ای ست.

البته اینکه آیا این شرکتها مالک کشتی یا کانتینر هستند یا خیر موضوعی نیست که برای صاحبین کالا محدودیت و یا دغدغه خاصی ایجاد کند، چرا که نوع خدمات آنها در عمل با شرکتهای کشتیرانی و مالکان کشتی و کانتینر تفاوتی ندارد. موضوعی که باید صاحبین کالا در هنگام دریافت خدمات از این شرکتها باید به آن توجه کنند در خصوص هزینه های حمل و همینطور هزینه حق توقف کانتینر است.


شاید برخی از صاحبین کالایی که سابقه و تجربه کاری طولانی در حوزه واردات یا صادرات دریایی دارند، هنگام کار کردن با شرکتهای NVOCC بعضا با هزینه های حق توقف بسیار بالا و یا حتی گاهی Surcharge در هزینه حمل دریایی روبرو شده باشند که برای آنها در مقایسه با هزینه های مشابه ای که به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و یا شرکتهای کشتیرانی معتبر دیگر که در گذشته پرداخت می کردند، بسیار دور از ذهن و در واقع گزاف باشد.