پروفرما

اطلاعات درج شده در پروفرما معمولا یکی است و شامل یکسری اطلاعات مشخص محصول می باشد. اما گمرک برخی از کشور اطلاعات دقیقتری را در پروفرما نیاز دارند. پروفرمایی که مورد تایید گمرک ایران باشد و در ترخیص کالا مشکلی ایجاد نکند باید شامل:

نشانی پستی و شماره های فکس و تلفن فروشنده باشد، نام و نشانی سفارش دهند، شماره و تاریخ صدور، مدت اعتبار، مشخصات کامل کالا و شماره تعرفه گمرکی سیستم هماهنگ شده و در صورت استاندارد بودن کالا شماره استاندارد و نام مؤسسه استاندارد مربوطه، واحد اندازه گیری (به نحوی که برای اندازه گیری مقدار کالا در تجارت بین المللی مرسوم است)، عداد کالا، قیمت واحد کالا بر مبنای FOB و C&F، قیمت کل کالا بر مبنای FOB و C&F، نوع ارز، نام تولیدکننده و کشور تولیدکننده کالا، وزن کالا (خالص و ناخالص)، مشخصات بسته بندی و علامت گذاری کالا، شرایط و مدت تحویل، شرایط و نوع وسیله و مبداء و مقصد حمل، شرایط پرداخت، اظهارات و تعهدات فروشنده مبنی بر صحت مندرجات پیش فاکتور و اینکه قیمت ها مقطوع بوده و هیچ نوع معامله دیگری در ارتباط با پیش فاکتور پیشنهادی که سفارش دهنده یا اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) در آن ذی نفع باشند، انجام نگرفته و نخواهد گرفت.

(البته باید متذکر شد در مواردی که حمل کالا به عهده سفارش دهنده باشد، فروشنده سند مزبور را با رعایت این موضوع تنظیم خواهد کرد).این سند یکی از اسناد مهم برای خریدار می باشد زیرا برای ارزیابی شرایط پیشنهادی فروشنده و همچنین اخذ مجوزات آن را نیاز دارد. با استفاده از این سند خریدار می تواند برای خرید ارز برای واردات کالا نیز اقدام کند.

در برخی موارد این سند می تواند حکم دعوت نامه ای برای خریدار جهت سفارش کالا باشد اما این سند فرم واحدی نداشته و هر شرکت با توجه به سلیقه خود فرم را پر می کند اما باید تمامی اطلاعات کمی و کیفی کالا را در آن درج نماید و با توجه به نوع بسته بندی قیمت واحد و کل کالا را با مدت اعتباری که دارد اعلام کند. اما می توان گفت که این اطلاعات در هر کشور متفاوت است در ادامه مقرراتی که گمرک ایران برای صدرو پروفرما، پیش فاکتور را دارد در ادامه به این موضوع می پردازیم.