پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک:
کالای شما دیگر در گمرک نخواهد ماند و تمامی تشریفات گمرکی قبل از رسیدن کالا به مقصد گمرکی درست بعد از بارگیری در مبدا براساس اطلاعات مندرج در بارنامه انجام می‌گردد. و مجوزهای لازم مانند مجوز استاندارد و بهداشت را هنگام ترخیص کالا ارائه می‌گردد.

ارز_مبادله10

از آنجایی که گمرک می تواند اطلاعات ثبت سفارش و مانیفست و بارنامه را به شکل الکترونیکی دریافت کند، لذا می توانیم قبل از ورود کالا پیش اظهاری نماییم.

پیش اظهاری کالا برای واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و کارخانه های تولیدی بسیار موثر خواهد بود.

صدور پروانه گمرکی، در رویه اظهار قبل از ورود کالا منوط به رسیدن کالا درگمرک است.

پیش اظهاری ارزش (TSC):
برای سنجش ارزش و تعرفه قبل از انجام فرآیندهای گمرکی می توانید از پیش اظهاری ارزش استفاده نمایید.

روال کار پیش اظهاری به گمرک به شرح زیر است:

ابتدا تعرفه را وارد می نمایید سپس لیستی از برندهای مربوط به تعرفه نمایش داده می‌شود اگر برند مورد نظر شما ثبت نشده بود تیک سایر برندها را میزنید و برندتان را وارد می کنید سپس لیست مدلهای کالا نمایش داده می‌شود، پس از ارسال درخواست شماره پیگیری برایتان ارسال می‌گردد.

سپس درپایین همین صفحه پیش اظهاری می توانید جزئیات در خواست خود را مشاهده نمایید.