ترخیص شیر خشک از گمرک:

ارز_مبادله16

تسهیلات ارائه شده برای ترخیص شیر خشک چیست؟

تسهیلات گمرک شهیدرجایی بندرعباس برای تسریع در ترخیص شیر خشک این است که با ضمانت نامه بانکی و تخلیه و بارگیری شبانه روزی این روند را سرعت می بخشند.

شرکت های تولیدکننده شیر خشک:
آیا می دانستید که شیرخشک وارداتی بیشتر از کشورهای چین، هند، هلند و فرانسه هستند.

شرکت نستله (صد درصد با سرمایه گذاری خارجی)، دنان (60 درصد فرانسه+ 40درصد ایران)، بهداشت کار (60درصد بلژیک+ 40درصد ایران)، پگاه (صد درصد ایرانی)هستند.

انواع برند شیر خشک:

  • شیرخشک Nanساخت کارخانه Nestle.
  • شیرخشک pre-Nanساخت کارخانه Nestle.
  • شیرخشک Al-110.
  • شیرخشک Multiمحصول شرکت سلیای فرانسه.
  • شیرخشک pro sorbee1، pro sorbee2 و Biomil soy.
  • شیرخشک Similac.
  • شیرخشک های Lonalac و En famid.
  • شیرخشک Nursoy.
  • شیر خشک بدون چربی یا اسکیم.

تعرفه گمرکی جهت ترخیص شیر خشک:
تعرفه گمرکی شیر خشک اطفال در بسته بندی های تحت خلا و 1 کیلوگرم کمتر که میزان مواد چرب آن بیشتر از 1.5 درصد وزنی نباشد 04021010 می باشد با احتساب 10 در صد حقوق ورودی قابل ذکر است که شیر خشک دارویی اطفال به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی 5% تعیین می شود.

تعرفه گمرکی شیر خشک اطفال که میزان مواد چرب آن بیشتر از 1.5 درصد وزنی باشد در بسته بندی تحت خلا و یک کیلو کمتر 04022110 با احتساب 5% حقوق ورودی.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص شیر خشک صنعتی 04021030 می باشد، که دارای 40% حقوق ورودی است.