گمرک

برخی از بسته های پستی که به صورت های گوناگون پستی و پست پاراسل و خرید از خارج به کشور وارد می گردند در گمرک پست به دلیل عدم پذیرش ارزش یا نوع کالا به عنوان کالای غیر تجاری باید مورد ترخیص کالا از گمرک پست تهران قرار بگیرند. بعضا ارائه استاندارد و دریافت رای نظر کمیسیون ها جهت ترخیص برای این قبیل کالا ها ضرورت میابد.

البته این دست کالاها جدا از کالاهایی هستند که از طریق دی اچ ال و یا تی ان تی و دیگر پست های سریع به گمرک فردوگاه امام خمینی وارد شده و پیش از ترخیص کالا قبض انبار دریافت می کنند.بر اساس آمار به دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 میزان واردات و ترخیص کالا از گمرک پست 3991 کیلوگرم بوده است که این میزان از لحاظ ارزش دلاری در حدود 585 هزار دلار یعنی بیش از یک میلیارد و 837 هزار تومان بوده است.

واردات کالا به گمرک پست از کشورهای گوناگونی صورت می گیرد. در طی سال 95 بیش ترین میزان واردات کالا از تایوان معادل 1926 کیلوگرم و پس از آن بیش ترین میزان واردات کالا از کره معادل 1006 کیلوگرم بوده است. اما بیشترین میزان ترخیص کالا از گمرک پست از لحاظ ارزش دلاری متعلق به واردات از ایتالیا بوده که معادل 138 هزار دلار می باشد.کالاها می توانند به چند طریق توسط پست وارد مرزهای گمرکی ایران شوند و ترخیص گمرک آنها صورت گیرد. یعنی کالا می تواند در قالب هدیه یا سوغات، کالا و بار همراه مسافر و واردات قطعی به گمرک پست جهت ترخیص کالا اظهار شود.

در سال 95 واردات پلاتین ها و سوزن های مصرفی با کد تعرفه 8448 بیش ترین میزان واردات کالا به گمرک پست تهران بوده است. به صورتی که 861 کیلوگرم از این کالا با ارزش دلاری بیش از 108 هزار دلار جهت ترخیص از طریق پست بین المللی به ایران واردات شده است.به طور کلی بر اساس مطالعه آمار 12 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 95 می توان بیان کرد که در این سال تنها 107 مرتبه واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک پست به صورت رویه تجاری به کشور صورت گرفته است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی پست تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات امضاء نمودند و با امضای این تفاهم نامه شرکت ملی پست ایران به عنوان یکی دیگر از سازمان های هم جوار به سامانه جامع گمرکی پیوست و تعداد سازمان های همجوار گمرک ایران در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی به 29 سازمان بالغ گشت. که می توانند ترخیص از گمرک را انجام دهند.

این تفاهم نامه بر اساس موافقت نامه های سازمان گمرک جهانی WCO و اتحادیه پست جهانی (UPU) با استناد به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده سازی و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پستی جهانی به امضا رسیده است.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه افزایش همکاری های دو طرفه به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی مربوط به مرسولات پستی است که طرفین با رعایت سرعت، امنیت و کارایی؛ اصلاح و بهبود فرآیند عملیات ترخیص گمرکی از پست را با استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تبادل اطلاعات الکترونیکی لحاظ نمودند.