محصولات کشاورزی
نرخ های حمایتی محصولات کشاورزی مطابق با الزامات و تعهدات سازمان تجاری برای سال 1998 می باشد.

-عوارض گمرکی برای واردات محصولات کشاورزی از قبیل خربزه، هندوانه، بادام و مرکبات در حدود الزامات سازمان جهانی تجارت افزایش یافته است.

-عوارض گمرکی انواع گوشت و دام زنده برای حفظ تعادل و برقراری توازن بین بازار داخلی و بازار خارجی افزایش یافته است.

-با در نظر گرفتن نیازهای بخش صنعتی و بازار داخلی و با هدف پشتیبانی و حمایت از صادرات، عوارض گمرکی واردات محصولات مختلف (تن ماهی، روغن تخم برز ک برای مصارف فنی و صنعتی، عسل و مربا مورد استفاده در بیماری های دیابتی) کاهش یافته اند. و ترکیه، ، 44 درصد از عوارض مذکور برای واردات محصولات ( EFTA) به موجب موافقت نامه بی ن کشورهای افتا کاهش پیدا کرده است. 

محصولات کشاورزی فرآوری شده
 شورای همکاری، دومین کاهش 30 درصدی در زیر مجموعه کشاورزی برای واردات، جهت اجرای مفاد مصوبه شماره 95 ماکارونی و اسپاگتی، محصولات قنادی و بیسکویت بعمل آمده است. درنتیجه این کاهش، متوسط نرخ‌های حمایتی برای محصولات کشاورزی فرآوری شده در نظام واردات ترکیه در سال 1998 آمده و و 33 درصد برای کشورهای ثالث است.

( EFTA) و سازمان تجارت آزاد اروپا ( EU) حدود 13 درصد برای اتحادیه اروپایی است.