موتور

انفجار هوای استارت اینگونه تعریف می شود که اگر مواد سوختی به هر ترتیبی راهی بیابند تا وارد لوله هوای استارت شوند با اولین Kick که هوای فراوان و فشرده و گرم سیستم را پر می کند انفجار رخ خواهد داد.

انفجار هوای استارت:
انفجار هوای استارت اینگونه تعریف می شود که اگر مواد سوختی به هر ترتیبی ر اهی بیابند تا وارد لوله هوای استارت شوند با اولین Kick که هوای فراوان و فشرده و گرم سیستم را پر می کند انفجار رخ خواهد داد.

عوامل انفجار:
پس مانده ای سوخت:

 • ممکن است Valve Starting در زمان کار موتور به خوبی بسته نشده باشد و کربن های نیم سوخته و مواد سوختنی وارد لوله هوای فشرده شوند. این مواد با هوای فراوانی که در لحظه استارت وارد لوله ها می شود ایجاد انفجار می کنند.

نشتی کمپرسور:

 • از آنجا که کمپرسور به صورت Splash روغنکاری می شود مقداری روغن را به صورت ناخواسته وارد سیستم هوا می کند با وجود استفاده از Oil Trap باز هم نمی توان به طور کامل جلوی روغن را گرفت.
 • برای کم کردن خطر، Air Bottle را به طور مرتب Drain می کنند البته باز هم روغن به طور کامل از سیستم خارج نخواهد شد.

پیشگیری:

 • نگهداری صحیح و تعمیر به موقع والو استارت و کمپرسور ها.
 • Drain کردن مرتب Air Bottle برای جلوگیری از تجمع روغن.نگهداری صحیح و تعمیر به موقع Auto Drain Trap.

آزمایش مرتب سیستم استارت:

 • در طول حرکت گرم بودن والو استارت نشان دهنده نشتی بودن آن است.
 • در زمان توقف می توان Valve Starting Mainو Indicator Cock را باز کرد.
 • شنیده شدن صدا از هر کدام از Indicator Cock ها نشان دهنده Leaky بودن Valve Starting در همان Unitاست.

راه حل:
یکی از مشکلات این انفجار آن است که هنگام Maneuvering روی می دهد که زمان بسیار با اهمیت است و باید بتوان مشکل را در مدتی حدود چند ثانیه برطرف نمود.

تنها راه کار عملی این است که سیستم را طوری طراحی کنیم که اگر انفجار روی داد لوله از جایی متلاشی شود که قبلا در نظر گرفته شده و تعمیر آن ساده تر است.نام این قسمتFlame Trap است.

در این روش برای هر کدام از والوها سوراخی در نظر می گیریم که ورقی به نام Bursting Disk که معمولا از جنس Brass یا برنز است روی آن را پوشانده است. این صفحه معمولا در پهنای 55cm.cm ساخته می شود.

هنگام انفجار موج انفجار به صورت ایمن از سوراخ بیرون می رود کافی است پیچ های روی کلاهک را 90درجه بچرخانیم تا سوراخ متلاشی شده دوباره بسه شود و سیستم به کار خود ادامه دهد.

به احتمال زیاد انفجار در استارت بعدی مجددا در همان مکان رخ خواهد داد. از این رو هوا تا زمان تعویض قسمت Flame Trap باید به سیلندر مورد نظر بسته شود.

حداقل فشار برای Starting:
فشار لازم برای Start خوردن موتور مقدار ثابتی نیست ودر موتور های مختلف متفاوت است اما به طور کلی به عوامل زیر بستگی دارد:

 • اگر دمای موتور در حد دمای کاری باشد به هوای کمتری نیاز خواهد بود.
 • معمولا پس از توقف های طولانی Jacket Water را گرم می کنند تا موتور به دمای دلخواه برسد پس از Starting دوباره Jacket Water وظیفه خنک کاری را بر عهده می گیرد.
 • اگر روغن روانسازی گرم باشد به هوای کمتری نیاز خواهد بود.
 • نشتی بودن رینگ های پیستون حداقل فشار لازم برای استارت را بالا میبرد چرا که با رد دادن گازهای متراکم دمای تراکم پایین میاید در حدی که برای احتراق کافی نخواهد بود.

یکی از آزمایشاتی که روی کشتی نو انجام می گیرد آن است که با یک Air Bottle آنقدر Startو Reverse می‌کنند تا دیگر هوای باقیمانده Bottle قادر به Starting نباشد.فشار این هوای باقیمانده را یادداشت می کنند و در پرونده‌های کشتی نگاه می دارند.

معمولا فشار هوای کمتر از 10 بار قادر به Kick زدن نیست.