در زمان ساخت کشتی در کارخانه کشتی سازی، مهم ترین ماشین آلاتی که انتخاب می شود سیستم رانش کشتی می باشد. هر دو موتور دو و چهارزمانه به صورت گسترده در بازار موجود می باشد ولی برای کشتی های تجاری بزرگ، موتورهای دوزمانه معمولا برای سیستم رانش به کار گرفته می شوند و این موتورها بازار بهتری نیز در این زمینه دارند.

با توجه به گستردگی مزایای موتور چهار زمانه همانند سایز کوچک و دور و سرعت بالا، موتورهای دوزمانه با مزایای کم ولی حیاتی آن ها را تحت شعاع قرار داده است.

بعضی از دلایل مهمی که چرا موتورهای دوزمانه بسیار پرکابردتر از موتورهای چهارزمانه به عنوان سیستم رانش هستند عبارتند از:

انتخاب سوخت:
قیمت سوخت ارقام نجومی دارند و سوخت با کیفیت بهتر هزینه بیشتری را برای عملیاتی شدن یک کشتی به همراه دارد. موتور دوزمانه می تواند سوخت با درجه کیفی پایین تری را به کار ببرد و در نتیجه هزینه عملیاتی کشتی را کاهش دهد.

راندمان:
راندمان حرارتی موتور دوزمانه نسبت به موتور چهارزمانه بسیار بیشتر است.

قدرت:
بسیاری از موتورهای دوزمانه امروزی از نوع موتورهای با استروک بزرگ هستند که قدرت بیشتری را تولید می کنند. در نتیجه آنها قدرت بیشتری را نسبت به وزن در مقایسه به موتور چهارزمانه دارند.

بار بیشتر:
کشتی می تواند وزن بیشتر و در نتیجه بار بیشتری را با موتور دوزمانه به دلیل قدرت بیشتر نسبت به وزن حمل کند.

قابلیت اطمینان:
موتورهای دوزمانه نسبت به جهارزمانه بسیار قابل اطمینان هستند.

تعمیر و نگهداری کمتر:
تعمیر و نگهداری موتورهای دوزمانه نسبت به موتورهای چهارزمانه بسیار کمتر می باشد.

کنترل جهت حرکت:
استارت به سمت جلو و عقب موتوردوزمانه راحتتر می باشد.

عدم نیاز به گیرباکس:
موتورهای دوزمانه چون دور پایین هستند بنابراین نیازی به تجهیزات کاهنده سرعت نظیر گیرباکس نیستند برعکس موتورهای سرعت بالای چهارزمانه.

اگرچه مانورپذیری موتور دوزمانه نسبت به موتور چهارزمانه بسیار کمتر است و هزینه نصب موتور دوزمانه به مراتب بیشتر می باشد ولی مقدار ذخیره ای که در استفاده از سوخت با کیفیت پایین به دست میاید می تواند تمام معایب موتور دوزمانه را کاهش دهد.