ماشین آتش‌نشانی از سری ماشین های امداد رسانی می باشد. سالم و مجهز بودن ماشین های امدادی به تجهیزات روز دنیا از ضروریات این دسته از ماشین ها است.

ایتالیا یکی از کشورهای تخصصی در زمینه ساخت ماشین های آتشنشانی می باشد که عمده ماشین های آتشنشانی از این کشور وارد ایران می شوند.

انواع ماشین و اجزای آتشنشانی جهت ترخیص:

 • ترخیص ماشین آتشفشانی مستعمل
 • ترخیص انواع لوازم ایمنی آتش نشانی
 • ترخیص بست زن شیلنگ آتشنشانی
 • ترخیص کپسول آتشنشانی
 • ترخیص قرقره شلنگ ماشین آتشنشانی
 • ترخیص شیر آتشنشانی
 • ترخیص شاسی خودروی آتش نشانی
 • ترخیص جعبه دنده تجهیزات ماشین آتشنشانی
 • ترخیص مواد فوم آتشنشانی
 • ترخیص گاز خاموش کننده آتش هگزا فلور پروپان
 • ترخیص کامیون آتش نشانی
 • ترخیص کلد فایر خاموش کننده
 • ترخیص نردبان هیدرولیکی نصب شونده روی ماشین آتش نشانی
 • ترخیص مواد ضد آتش
 • ترخیص نازل آتش نشانی
 • ترخیص کوپلینک آتشنشانی
 • ترخیص لباس آتشنشانی
 • ترخیص کپسول هوا مخصوص آتشنشان ها
 • ترخیص کپسول پودری

تعرفه گمرکی جهت ترخیص ماشین آتشنشانی از گمرک
تعرفه گمرکی جهت ترخیص وسایل نقلیه آتشنشانی ذیل ردیف 8705 قرار می گیرد.