چرا بار باید توسط ارزیاب گمرک ارزیابی شود ؟
حقیقتا در گمرکات کشور های اروپایی کمتر از 10% محموله ها نیازمند ارزیابی فیزیکی می باشد , اما در ایران به دلیل حجم بالای تمایل به قاچاق کالا در مبادی رسمی تقریبا بیش از 40% محموله های واردات قطعی در مسیر قرمز بوده و نیازمند ارزیابی می باشد , ارزیابی اصولا برای کالا های پر ریسک و صاحب کالا های با سابقه نا معلوم و یا سابقه ناخوشایند انجام می شود.

چه بار هایی نیاز به ارزیابی توسط ارزیاب گمرک دارد ؟
محموله های وارداتی یا صادراتی که در مسیر قرمز باشد نیازمند ارزیابی فیزیکی کالا و محموله توسط ارزیاب گمرک می باشد، سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی EPL به صورت اتوماتیک پس از بررسی سوابق اظهار کننده و صاحب کالا و همچنین ترکیبی از روش های رندوم محموله را به یکی از مسیر های قرمز، سبز و یا زرد محول می کند، در حالتی که محموله مسیر قرمز باشد بیشترین ریسک متوجه محموله بوده است که به دلایل مختلفی این اتفاق افتاده است، متاسفانه در صورتی که پس از اظهار کالا در EPL مسیر محموله قرمز باشد، بیشترین زمان را متوجه ترخیص کالا خواهد کرد و همین ارزیابی بار های وارداتی یا صادراتی حداقل یک روز زمان خواهد برد، چراکه ترخیصکار یا حق العملکار گمرکی نیاز است با ارزیاب گمرک تماس گرفته و هماهنگی های لازم را انجام دهد و سپس ایشان را برای مشاهده و ارزیابی بار برای مشاهده بار اقدام کند، سپس ارزیاب گمرک اقدام به نوشتن گزارش ارزیابی می کند و این گزارش را در سیستم EPL به عنوان ارزیاب بارگزاری می کند، حال کارشناس مجازی اقدام به بررسی اسناد و مقایسه آن با گزارش ارزیابی و سپس نظر دهی می کند.

دیسپانس در گمرک چیست ؟ 
در صورتی که پس از کوتاژ اظهار نامه در EPL، ارزیاب در محموله مغایرتی با اظهارنامه یافت کند می تواند اقدام به دیسپانس و یا گزارش خلاف در سیستم EPL ارائه کند.

وظایف ارزیاب گمرک چیست ؟

 • بازدید و بررسی مشخصات ظاهری بسته ها و انطباق تعداد و علائم و ابعاد با مندرجات اظهارنامه و اسناد ضمیمه و تهیه گزارش لازم در صورت وجود هر گونه مغایرت.
 • بازکردن یک یا چند نگله از کالا با توجه به وضعیت بسته بندی کالا بمنظور انطباق محتویات آن با اظهارنامه و اسناد ضمیمه.
 • ذکر شماره و علامت نگله های باز شده و همچنین مشخصات و اوصاف کمی و کیفی محتویات آنها در ظهر اظهارنامه بمنظور انطباق با اظهارنامه و اسناد ضمیمه با قید نام و امضاء و تاریخ.
 • نمونه برداری از کالا بر اساس ضوابط و دستور العمل های صادره و ضمیمه کردن آن به اسناد و اظهارنامه در مواردیکه نمونه برداری از کالا میسر باشد.
 • استعلام نظر آزمایشگاه و عنداللزوم کارشناس فنی در مواردیکه مشخصات شیمیائی، فیزیکی یا فنی کالا در طبقه بندی آن موثر باشد.
 • ارسال اظهارنامه به دایره ارزش جهت بررسی و اعلام نظر در زمینه ارزش کالا.
 • انطباق مشخصات واقعی کالا با قسمتها و فصول و ردیفهای نمانکلاتور - بمنظور تأیید تعرفه اظهار شده یا تعیین تعرفه واقعی کالا.
 • گزارش مشروح اختلافها و مغایرتها بین مشخصات واقعی کالای ارزیابی شده با اظهار صاحب کالا و اعلام نظر صریح در ظهر اظهارنامه و تسلیم به مقام مسئول مربوطه بمنظور تعیین تکلیف بر اساس قوانین و مقررات جاری.
 • تنظیم اظهارنامه متمم و اوراق تخلف نامه ( دیسپانس) در صورت بروز اختلاف یا منتج به تفاوت.
 • تنظیم صورت مجلس ضبط کالاهای غیر مجاز و ممنوعه و همچنین صورت مجلس بدوی کشف قاچاق حسب مورد.
 • کنترل کلیه محاسبات انجام شده بمنظور اطمینان از صحت محاسبات و وصولی ها.
 • تسلیم اظهارنامه هائی که تشریفات ارزیابی آن خاتمه یافته در مهلت مقرر به مقام مافوق با قید نام و تاریخ و امضاء.
 • رسیدگی به اظهارنامه های ورود موقت، ترانزیت خارجی مرجوعی، ترانزیت داخلی و وسائط نقلیه و تسلیم آنها به مقام مسئول مربوطه.
 • کنترل وله های کارنه تیر رسیده و انجام اقدامات لازم در جهت تسویه آنها.
 • اجرای دقیق مفاد کنوانسیون تیر و قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن.
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه گمرکی و عوارض و سایر هزینه های متعلقه پس از انجام امر ارزیابی و قید بر روی اظهارنامه و امضاء آن.
 • تنظیم گزارش مشکلات وسائلی که در جریان ارزیابی کالا بروز می نماید به مسئولین مربوطه در جهت رفع آنها.
 • انجام سایر امور محوله.