کسب رتبه نخست بندر چابهار در عملکرد بودجه سرمایه ای بنادر کشور:
معاون فنی و مهندسی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: بندر اقیانوسی چابهار با موقعیت راهبردی و متصل به آب های آزاد با اجرای پروژه های متعدد ملی و تجهیزاتی رتبه نخست در عملکرد بودجه سرمایه ای بنادر کشور را کسب کرد.

آذرپیکان، معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بیش از 18 پروژه تعمیرات اساسی و خرید و نصب تجهیزات دریایی، بندری، مخابراتی و زیرساخت های ارتباطی در یک سال گذشته به پایان رسیده و برخی پروژه ها نیز پیشرفت فیزیکی طبق برنامه دارند.

 آذرپیکان، افزود: بندر چابهار با عملکرد 99.8 درصدی نسبت به اعتبارات مصوب سرمایه ای تجهیرات در یکسال گذشته حائز رتبه نخست در بین بنادر کشور شده است.

وی ادامه داد: اجرای پروژه ملی برقراری پوشش رادیویی کامل سواحل سیستان و بلوچستان در منطقه َA1 دریایی یکی از موفقیت ها در کسب این رتبه بوده است که با اجرای این پروژه اقدام موثری در حوزه خدمات ایمنی و امداد و نجات شناورها صورت گرفت.

آذرپیکان گفت: پروژه های نصب و راه اندازی سامانه هوشمند کنترل دسترسی، جابه جایی و بازسازی جرثقیل های سنگین ساحلی و محوطه ای، بازسازی و خرید دکل های مخابراتی، تکمیل زیر ساخت ارتباطی بین بنادر چابهار از دیگر پروژه های مورد اشاره بوده که در راستای بهبود مستمر و ارتقا توان عملیاتی متناسب با توسعه روزافزون و افزایش حجم تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار اجرا شده است.

وی خرید و نصب بویه ها و تجهیزات کمک ناوبری بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری، خرید قایق گشت زنی یگان حفاظت، تعمیرات زیرآبی شناورهای دریایی، خرید تجهیزات مبارزه با آلودگی دریا، خرید تجهیزات آتش نشانی و خرید تجهیزات درمانگاهی و آزمایشگاهی را از دیگر پروژه های مورد اشاره در بندر چابهار عنوان کرد.