ترخیص اسپیسر از گمرک:
اسپیسرها نوعی فاصله گذار در بین سازه های بتی و یا میلگرد ها ساختمانی می باشد. اسپیسرها معمولا برای انجام پوشش‌های میان میلگرد‌ها در سازه های مسلح در پی ساختمانها مورد استفاده است.

واردات اسپیسر:
اکثر اسپیسرهای وارداتی به ایران از کشورهای چین، کره و کشورهای اروپایی می باشد. برای تجارت و بازرگانی اسپیسر باید طبق اصول و بخشنامه های صادر شده عمل نمایید و بر طبق آن‌ها به اخذ مجوزات لازم بپردازید.

اسپیسر

لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات در گمرک برای ترخیص کالا با مشکلات عدیده ای مواجه خواهید شد. به دلیل تغییرات مداوم بخشنامه ها نمی توان جزئیات دقیق‌تری را در این مقاله بیان کرد.

ترخیص انواع اسپیسر:

 • ترخیص اسپیسر بتی.
 • ترخیص اسپیسر پلاستیکی.
 • ترخیص اسپیسر برای میلگرد سازه های سنگین مانند فونداسیون.
 • ترخیص هاردفیکس.
 • ترخیص اسپیسر برای میلگرد سازه های متوسط مانند تیرها.
 • ترخیص ماکس فیکس.
 • ترخیص اسپیسر برای سازه های سبک مانند سقف.
 • ترخیص مینی فیکس.
 • ترخیص اسپیسر برای میلگرد دالهای بتنی و آرماتورهای دو مش.
 • ترخیص دابل فیکس.
 • ترخیص اسپیسر برای میلگرد سقف های سبک، نرم و فرو رونده.
 • ترخیص فلت فیکس.
 • ترخیص اسپیسر برای سطوح عمودی مانند دیوارها و ستون.
 • ترخیص ویل فیکس.
 • ترخیص اسپیسر گرد دیوار.
 • ترخیص اسپیسر راند بیس.
 • ترخیص اسپیسر هارد.
 • ترخیص اسپیسر سبک.
 • ترخیص اسپیسر یوچیر.
 • ترخیص اسپیسر فلت.
 • ترخیص اسپیسر دو شبکه.
 • ترخیص اسپیسر کلمپ فیکس.
 • ترخیص اسپیسر چرخی ( خورشیدی).
 • ترخیص اسپیسر دوبل.