ترخیص مارگارین از گمرک:
مارگارین نوعی کره گیاهی می باشد که در بسیاری از نقاط جهان آن را جایگزین کره می دانند. از مارگارین در بسیاری از غذا ها و خوراک ها استفاده می شود و ارزش غذایی بالایی دارد زیرا اسید های چرب مارگارین از کره حیوانی بسیار کمتر است.

واردات مارگارین:
از گذشته تا به امروز تجارت جزء مشاغل سخت اما پر درآمد محسوب می شود. و مارگارین هم نوعی کالای اساسی تلقی می شود. که به طور مداوم بازار عرضه و تقاضا برای آن در حال نوسان است. واردات این کالا به ایران از کشور آمریکا می باشد اما در حال حاضر به دلیل وجود تحریم ها امکان واردات آن وجود ندارد.

اما لازم به ذکر است که واردات این کالا مستلزم اخذ مجوز از سازمان های مربوطه توسط مالک کالا و یا نماینده قانونی وی می باشد.

ترخیص انواع مارگارین:

 • ترخیص مارگارین سخت.
 • ترخیص مارگارین سبک.
 • ترخیص مارگارین های همراه با استروئیدهای گیاهی.
 • ترخیص انواع مارگارین قنادی.
 • ترخیص مارگارین شرکتی.
 • ترخیص مارگارین های سنتی.
 • ترخیص مارگارین های طعم دار شده.
 • ترخیص کره.
 • ترخیص کره های مارگارین.
 • ترخیص روغن مارگارین.
 • ترخیص الئو مارگارین.
 • ترخیص مارگارین نباتی.
 • ترخیص مارگارین مایع.