ترخیص گلس از گمرک:
گلس ها شیشه هایی نازک از جنس آلومینوسیلیکات است که در انواع وسایل والکترونیکی مانیتوردار مورد استفاده قرار می گیرد. عمده استفاده از این گلس ها برای جلوگیری از وارد شدن ضربه و خط و خش به شیشه های اصلی وسایل مانیتوردار می باشد.

گلس

واردات و صادارات گلس:
بیشتر واردات گلس ها از کشور هایی همچون چین، هند و بعضا برخی از کشور های اروپایی می باشد. همچنین صادرات گلس از ایران به کشور های افغانستان، عراق و …. صورت می گیرد.

برای انواع گلس های متفاوت برای گوش های موبایل و یا مانیتورها باید طبق قواعد و قوانین صادر شده در بخشنامه ها عمل کرد و مجوزات لازم را از سازمان ها و ارگان های ذی ربط دریافت کرد.

در غیر این صورت برای واردات و ترخیص کالا با مشکل برخورد می کنید. به دلیل تغییرات بخشنامه ها در هر دوره جزئیات دقیقتری در خصوص بخشنامه ها را نمی توان در این مقاله بیان کرد.

گلس

ترخیص انواع گلس:

  • ترخیص گلس مانیتورهای کوچک.
  • ترخیص گلس مانیتورهای بزرگ.
  • ترخیص گلس انواع گوشی های موبایل.
  • ترخیص گلس انواع تبلت ها.
  • ترخیص گلس های شیشه ای.
  • ترخیص گلس های پلاستیکی.
  • ترخیص گلس های آلومینوسیلیکات.