خاک

ترخیص انواع خاک از گمرک:
خاک ها ترکیبی از مواد آلی و مواد معدنی می باشند که از هوازدگی سنگ ها به وجود می آیند. خاک ها در میزان جذب آب از نظر کشاورزی متفاوت می باشد.

از خاک در موارد مختلفی استفاده می کنند از جمله آنها می توان به امورساختمان سازی، راه سازی و …. اشاره کرد. در خصوص بهترین نوع خاک نیز می توان به مخلوطی از خاک های ریز و درشت اشاره کرد.

واردات و صادرات خاک:
بیشتر واردات خاک از کشورهای ترکیه و چین می باشد. صادرات خاک از ایران نیز به کشورهای امارات متحده عربی می باشد.

برای تجارت و بازرگانی خام باید طبق اصول و مقررات پیش رفت. برای این منظور باید به بخشنامه های صادر شده در خصوص ترخیص خاک ها مراجعه نمایید. و بر اساس آنها به اخذ مجوزات لازم پرداخت.

ترخیص انواع خاک:

 • ترخیص خاک دولومیتی.
 • ترخیص خاک سیلیسی.
 • ترخیص خاک فسفات.
 • ترخیص خاک رس.
 • ترخیص خاک روی.
 • ترخیص خاک قرمز.
 • ترخیص خاک طلا.
 • ترخیص خاک نسوز.
 • ترخیص خاک ساختمان سازی.
 • ترخیص خاک شاموت.
 • ترخیص خاک دیناس.
 • ترخیص خاک انواع خاکستر.
 • ترخیص خاک کوره.
 • ترخیص خاک رنگی.