رکاب انگشتر

ترخیص رکاب انگشتر از گمرک:
رکاب، فریم اصلی انگشتر است که نگین برو روی آن قرار می گیرد. رکاب یکی از اصلی ترین مقوله هایی است که بر زیبایی یک انگشتر تأثیر گذار است البته رکاب ها بر اساس جنسی که دارند قیمت و ارزش متفاوتی دارند.

گاها این رکاب ها از ایران به کشورهمسایه نیز صادر می گردد و سود زیادی را برای تاجران خود به همراه می‌آورد.

قوانین یا مجوزات مورد نیاز در ترخیص رکاب:
حتما اطلاع دارید که واردات و صادرات کالا به خصوص کالاهای ارزشند در هر کشوری تابع قوانین و مقررات خاصی می باشد.

به عنوان مثال برخی از کالاها قبل از ورود یا خروج از کشور مستلزم اخذ مجوزهایی از سازمان و ارگان ها و تحویل در زمان ترخیص کالا است.البته در حال حاضر واردات و صادرات این کالا از جنس طلا یا نقره ممنوع می‌باشد.

ترخیص انواع رکاب انگشتر:

 • ترخیص رکاب فیلی.
 • ترخیص رکاب خورشیدی.
 • ترخیص رکاب شیخ احمد.
 • ترخیص رکاب چهار اشک طاووسی.
 • ترخیص رکاب شیخ احمد زنجان.
 • ترخیص رکاب شیخ احمد ملیله.
 • ترخیص رکاب چنگ.
 • ترخیص رکاب ریز دیش.
 • ترخیص رکاب هشت ترک.
 • ترخیص رکاب ناودانی.
 • ترخیص رکاب شکوفه.
 • ترخیص رکاب شیاری.
 • ترخیص رکاب حصیری.
 • ترخیص رکاب جواهری.